Posts Tagged ‘Ocalan’

We gaan verder met onze serie artikelen over de Koerdische nationalisme. Vandaag willen we graag ingaan op de strijden en bonden van verschillende imperialisme en nationalisme van het begin van Syrische burgeroorlog en het ontstaan van de reactionair-religieuze beweging “Islamitische staat” en de strijd tegen de Koerdische nationalisme in de gedaante van YPG en YPJ tegen de IS in de gevechten voor de stad Kobani. In deze artikel vindt ook kritiek van westerse kleinburgerlijke linksen plaats dat door het middel van ondersteuning van het beleid van de partij “Democratische Unie” (PYD) in Syrië, indirect een deel van de militaire alliantie van westerse imperialisme en Koerdische nationalisme tegen de IS werden.

Sociaal-revolutionaire anti-imperialisme

kobani

Een luchtaanval van VS bij Kobani

Nadat we in vorige artikel Koerdisch nationalisme in Turkije, Noord-Irak en Noord-Syrië nader hadden bekeken, gaan  we nu de integratie ervan in de verschillende imperialistische strategieën onderzoeken. Onder het imperialisme, begrijpen wij de economische, politiek-diplomatieke en militaire expansie van natiestaten of nationaal kapitaal. De internationale houdingen zijn naakt geweld gedragen tussen de verschillende nationale staten en hun nationalisme die nog niet hun eigen hebben voortgebracht. In de economische, politiekdiplomatische, ideologische en militaire concurrentiestrijd van het nationalisme gaat het natuurlijk om grondstofbronnen, afzetgebieden, investeringen locaties voor de export van het kapitaal en geostrategische posities. Deze voortdurende wereldwijde concurrentie van verschillende nationalisme wordt ten kosten van het wereldproletariaat uitgevoerd, die door het kapitaal, staten evenals publieke en privé media en ideologieapparaten, zijn gesplitst en tegen elkaar opgehitst. De wereld proletariaat produceert de rijkdom van het wereldkapitaal in deze concurrentiestrijd ten kosten van hen geluk, gezondheid en het leven. (more…)

Advertisements

We hebben een reeks artikelen begonnen onder de titel “Koerdische nationalisme als de vijand van het wereldproletariaat”. In het eerste deel hebben we geprobeerd om een globale analyse van het ontstaan en de vorming van de eerste naties en nationale staten te maken. In het artikel is ook aanwezig het kritiek van Koerdische nationalisme, ideologie en de praktijk van de Koerdische Arbeiderspartij, de onbetwiste leider Abdullah Öcalan.

Algemeen overzicht

Voordat we overgaan tot de kritiek van Koerdische nationalisme in Turkije, Noord-Irak en het noorden van Syrië, zullen we de ideologie van het nationalisme in het algemeen willen analyseren, in algemene zin.

De natie op zich is niet ouder dan het kapitalisme zelf. Eerste naties zijn verschenen tijdens de overgang van feodalisme naar kapitalisme, wanneer in plaats van locale feodale macht een sterke staat met een gecentraliseerde apparaat kwam. Die gevormde gecentraliseerde staat versterkte het handelskapitaal die een duwtje heeft gegeven om eenheidsmaten, lengte, gewicht, evenals de douanerechten en valuta te ontwikkelen. Sommige vorsten ondersteunden ook min of meer de ontwikkeling van het kapitalisme. Toch vanaf een bepaalde moment van de ontwikkeling werd gecentraliseerde feodale staat een belemmering voor de kapitalistische ontwikkeling. Nederland veroverde bijvoorbeeld in conflict met Spanje (1581-1621) de nationale onafhankelijkheid. Voor de nederlandse bourgeoisie was de strijd voor de nationale zelfbeschikking tegelijkertijd de strijd voor de titel van de eerste volwaardige handelskapitalistische natie. De nationale ideologie vormde uit de nederlandse bourgeoisie, kleinburgers en loonarbeiders een schijnbare gemeenschap, de zogenaamde Nederlandse natie. Als deel van de Spaanse monarchie konden de Nederlanders niet meer een spraakmakende en religieuze gemeenschap zijn. De strijd voor de onafhankelijkheid vormde uit Nederlanders de natie. Deze gemeenschap van werkelijke schijnbaarheid en schijnbare werkelijkheid tussen de boven- en onderlaag, tussen uitbuiters en uitgebuitenen, onderdrukkers en onderdrukten. De strijd voor de onafhankelijkheid van Nederland, die tot het ontstaan van de eerste kapitalistische natie leidde, die op zijn beurt gebaseerd was op de uitbuiting en onderdrukking, is welbeschouwd een sociaal reactionaire beweging. Toen de burgerlijke ideologen en veel marxisten prezen de allereerste oorlog van onafhankelijkheid als “progressief” aan dan moeten we sociaalrevolutionairen over de klasse karakter van deze “progress” vragen. De bewering, dat het kapitalisme en de bourgeoisie in de eerste fase revolutionair waren, was marxistische historische mythe die onze post-marxistische post-anarhistische communisme meedogenloos moeten vernietigen. Zo ziet het de natie en de nationale bevrijding uit. De nationale bevrijdingsstrijd, die de Nederlandse bourgeoisie tot het ontstaan van de eerste kapitalistische natie in Europa leidde was helemaal sociaal reactionair. De kolonialisme en de uitbuiting van het proletariaat door de bourgeoisie werden het gevolg van de vorming van de natie van Nederland.

ocalan_kurdistan

Binnenkort volgde Engeland Nederland als de eerste kapitalistische industrienatie. In de 17e eeuw greep de burgerij in Engeland politieke macht van de staat door middel van anti-monarchistische revolutie tegen het absolutisme, de burgerlijke contrarevolutie tegen de kleinburgerlijke en preindustrie-proletarische beweging (Levellers en Diggers), evenals de daaropvolgende onderdrukking van de monarchistische contrarevolutie. Door de sociaal reactionaire industriële revolutie aan het einde van de 18e eeuw werd Engeland de eerste kapitalistische industrienatie. (more…)