Archive for the ‘kleinburgerlijke ideologie’ Category

Veel anarchistische theoretici hebben gelijk. Historisch gezien, conceptie van partij en “Arbeidersstaat” heeft laten zien zijn nutteloosheid. Maar de kritiek door anarchisten is voornamelijk moralistisch maar geen materialistisch. In plaats van dat zij(anarchisten) loonarbeid en warenproductie kritiseren die fundament van het kapitalistische systeem zijn, zijn zij geneigd te spreken over antiautoritarisme, heerschappij, hiërarchie, vernedering, onrechtvaardigheid. Deze verschijnselen zijn producten van het kapitalistische systeem. En de kritiek van het systeem begint vanaf de kritiek van de sociaaleconomische kern van het kapitalisme d.w.z. uitbuiting en vernedering van de mens in het productieproces.

Anarchisme idealiseert in tegenstelling tot marxisme geen staat maar petite bourgeoisie (klein bedrijven) en (klein) het kapitaal. Anarchisme probeert te laten zien dat er tegenstellingen is tussen de staat en het kapitaal en idealiseert ook de prekapitalistische betrekkingen. 

Theoreticus van anarchisme Bakunin kritiseerde Marx voor autoritarisme en centralisme. Maar hij had dezelfde tendenties. In tegenstelling tot leninistisch hoofdkwartier en rol van Marx in I International stelde hij “revolutieanarchistische” hoofdkwartier tegen als “Internationale gemeenschap van de arbeiders”. Bakunin richtte op en nam deel in vele geheime collectiviteiten die geen betrekking had met zelfbevrijding van het proletariaat.

Als leninisten zijn fetisjisten van partijen dan zijn anarchisten fetisjisten van vakbonden. Daarbij wordt er geprobeerd, zoals in geval van “revolutionaire partij” bij leninisten, om en andere nonsens op te richten een “revolutionaire, strijdbare, geen bureaucratische syndicaat”. En nog daarbij wordt er historische rol van de vakbonden genegeerd. De organisatorische vorm en de praktijk van de syndicaten waren nooit revolutionair en nooit konden revolutionair zijn. Vakbonden bezorgden altijd om “de aanbiedingsprijs van de waar arbeidskracht” en deze houdt niks revolutionair in. Dit is een functie die het kapitalistische systeem behoudt maar niet vernietigt.

Advertisements