Archive for the ‘Chaves’ Category

We vervolgen onze serie artikelen onder de titel “De politieke klassenstrijd van boven”, en vandaag willen we economische en sociale ontwikkeling van de laatste jaren in Cuba en Venezuela analyseren. In het artikel is er vernietigende kritiek van illusies die in de loop der jaren linkskleinburgerlijke politiek m.b.t. regimes in Havana en Caracas hebben gebouwd. We hebben geprobeerd om ons begrip van het concept van de sociaalrevolutionaire antipolitiek, zijn rol in de organisatie van de sociaalrevolutionaire groepen en de vorming van de revolutionaire subjectiviteit te presenteren.

Zoals wij reeds bovenop formuleerden, kan er geen niet- of antikapitalistische staten zijn. Daarom kon en kan ook linkse regeringspolitiek in het tijdperk van het kapitalisme alleen kapitalistisch zijn. We willen hier het kapitalistische economie- en sociaal politiek in de twee linker paradijzen Cuba en Venezuela kort beschrijven.

Boven merkten wij het sociaaleconomische mechanisme, dat vanaf een bepaald punt de staatskapitalistische politbureaucratie pro-privaatkapitalistische politiek overgeeft. Dit punt is reeds in Cuba bereikt. Dat was waarschijnlijk ook de belangrijkste reden in 2015 gemaakte politieke en diplomatieke toenadering tussen Havana en Washington, ook al de links-burgerlijke Flakschiff van “anti-imperialisme”, de junge Welt, andersom, namelijk als een “overwinning van het socialisme” voorstelt. Wij proletarische revolutionairen strijden zowel de concurrentie als de samenwerking tussen het privaat- en de staatskapitalistische regime. “Das Pack schlägt und verträgt sich” – en altijd ten koste van het wereldproletariaat.

Sinds 2012 op de staatskapitalistische eiland in de niet-agrarische sector particuliere bedrijven in coöperatieve vorm zijn toegestaan, die in de horeca, in de afval recycling, transport en andere gebieden werkzaam zijn. Wij zijn altijd tegen de coöperatie illusie die er zowel binnen de marxistische als anarchistische kleinburgerlijke politieke linksen zijn. Coöperaties zijn in het kapitalisme kleinburgerlijke collectieve vormen van de warenproductie. Niets anders stellen ze zich ook op Cuba voor. Coöperaties in het privaat- en staatskapitalisme zijn niet de uitweg uit de klassenmaatschappij, integendeel, veel oorspronkelijk kleinburgerlijk-collectieve vormen van warenproductie ontwikkelden zich tot kapitalistische grote ondernemingen. In Cuba vormen de coöperaties de invalspoort van de sluipende privatisering van het kapitaal. Zo werkten in oktober 2014 473.000 mensen in 188 door de Cubaanse regering goedgekeurde privaatondernemingen in coöperatieve vorm. Dat was 28.000 mensen meer dan aan het begin van 2014. Er worden nog 5mln proletariërs in staatskapitalistische sector uitgebuit. Toch heeft dit duidelijk de tendens te dalen terwijl de private kapitalistische sector groeit. Dat weten we alles van Chinese transformatie naar het privaatkapitalisme. (more…)

Advertisements