Archive for October, 2017

Op de honderdste verjaardag van de Russische revolutie van 1917-1921 beginnen we een serie teksten over deze grote gebeurtenis in de geschiedenis van de klassenstrijd van het proletariaat. In het eerste deel hebben we ons gericht op de ontwikkeling en de eigenaardigheden van het kapitalisme in tsaristische Rusland, de eerste Russische revolutie van 1905-1907 en aan de Eerste Wereldoorlog. In de tekst is er ook een analyse van de agrarische vraagstuk in de prerevolutionaire Rusland op basis van de oorspronkelijke boerengemeenschap.

De opkomst en ontwikkeling van het kapitalisme in tsaristische Rusland

De prerevolutionaire Rusland was een agrarisch land maar reeds in overgangsperiode van het feodalisme naar het kapitalisme. Het was in ontwikkeling in vergelijking met West-Europa en Noord-Amerika ver achter in zijn technologische en sociaaleconomische ontwikkeling. Echter met de ontwikkeling van de kapitalistische wereldmarkt is ook de geschiedenis van de nationale staten een deel van de geschiedenis van het globale kapitalisme. Achterblijvende nationale staten herhalen niet blind de geschiedenis van de gevorderde naties. De globale concurrentiestrijd van de nationale staten dwingt de regeringen van onderontwikkelde naties hun eigen ontwikkeling te versnellen als ze niet in de economische, politiek-diplomatieke en militaire machtsstrijd tegen de paal willen lopen. De sterkste wapen in de globale concurrentiestrijd van nationale staten is een was een hoge arbeidsproductiviteit.

Ook het tsaristische Rusland probeerde zijn agrarische sector met burgerlijke manier te moderniseren en de industrialisatie van het land aan te pakken. Maar de regering wilde een politieke transformatie van de tsaristische autocratie naar de privaatkapitalistische democratie verhinderen. Echter kon het tsaristische Rusland de burgerlijke modernisering slecht aanpakken. De uiteindelijke omzetting van een agrarische- naar een industriestaat voltrokken eerst de partij- “communistische” beroepspolitici op basis van staatskapitalistische productieverhouding.

Een burgerlijke modernisering van de landbouw, die de tsaristische staat al aanpakte, betekende de afschaffing van de lijfeigenschap en de transformatie van alle grond in potentieel kapitaal, door de agrarische kapitalisten het landelijke proletariaat uitbuiten. Vanzelfsprekend zijn er in een gekapitaliseerde landbouw kleine boerINen. Absoluut onverenigbaar is in een kapitalistische landbouw met de primitieve boerengemeenschappen kleine privé-eigenaren die zelfgenoegzaam bijna alles produceerden wat ze nodig hadden en alleen het overschot in geproduceerde goederen veranderden. Kapitalistische landbouw is ook de landbouwproductie voor de markt en de transformatie van de boerINen in de marktsubjecten die voor de globale agrarische markt produceren en op de voedsel- en landbouwtechniekmarkten consumeren. In Engeland ontwikkelde zich het agrarische kapitalisme in de 16e eeuw op de begraafplaats van de primitieve boerengemeenschap van kleine privaateigenarESSen, de Allmende(Gemene Gronden). De voormalige adellijke grootgrondbezitters verburgerlijkten en verpachtten de grond voor de landbouwkapitalisten. Beide klassen leefden door de uitbuiting van het landbouwproletariaat. (more…)

Advertisements