Archive for May, 2016

In de voortzetting van de serie artikelen over het kapitalistische economische politiek als klassenstrijd van boven wilden we graag ingaan naar het voorbeeld van enkele privaatkapitalistische landen. In het bijzonder gaan we hebben over de komst van de links-nationalistische coalitie SYRIZA aan de macht in Griekenland, over de groei van de economische en imperialistische invloed van Duitsland, evenals de verzwakking en de stagnatie van het Franse nationale kapitaal.

Syriza tegen het Griekse proletariaat

De globale economische crisis van 2008 was het kolossale mislukking van de “neoliberale” strategie door het verhogen van de uitbuiting van het proletariaat om de winstvoeten te stabiliseren en door export oriëntering ofwel consumptie op krediet de negatieve effecten van de daling van de koopkracht van de loontrekkers uit te wijken. De medicijn tegen de globale economische crisis, de nationale bankredding- en conjunctuurprogramma’s verslonden wederom veel geld en leidden tot een toenemende schuldenlast van sommige landen zoals bijvoorbeeld Griekenland die vervolgens ter wille van de financiële kapitalistische schuldeisers door de instellingen Internationaal Muntfonds (IMF), de Europese Centrale Bank ( ECB) en de EU met ” “hulppakketten”, dwz nieuwe leningen onder “strenge bezuinigingen” werd gered. Het proletariaat van Griekenland betaalde de financiële kapitalistische “redding” met een enorme verarmingspiraal die hij meedogenloos naar beneden.

In de verhouding tussen de Bondsrepubliek Duitsland en Griekenland werd ook de vuile spel van de rechts en links nationalisten bij de splitsing van het wereldproletariaat duidelijk. Terwijl de Duitse rechtsnationalisten tegen de “failliete Grieken” ophitsen die de hardwerkende Duitsers op zak teren, traden de Griekse linksnationalisten van Syriza nog voor hun parlementaire machtverovering met de slogan in de verkiezingscampagne “Merkel of Griekenland”. De Duitse rechtsnationalisten stelden de krediet van het IMF, de EU en de ECB, die Athene vanzelfsprekend met rente terugbetalen en daarvoor de economie kapot bezuinigen en het proletariaat in de naakte ellende zou moeten begaan, als gulle gift voor, dat de Duitse belastingbetalers spenderen. De linkse nationalistische Syriza weer toonden hun nationalistische slogans al vóór de machtiging door de kiezers wat zij(Syriza) in werkelijkheid is: “Merkel of Griekenland”. Griekenland, dat was en is het Griekse nationaal kapitaal, die de Griekse volk als schijnbare schiksal gemeenschap uit kapitaal en arbeid die door het Duitse imperialisme beschadigd wordt. De imperialistische gedwongen bezuinigingen ruïneerde het Griekse nationale kapitaal en destabiliseerde het door de toenemende verarming van het proletariaat. “Merkel of Griekenland” betekent: Griekse bourgeoisie, we vechten voor u tegen buitenlandse imperialisme. “Merkel of Griekenland” leidde het proletariaat in Griekenland van zijn ware klassenvijand, kapitalisme af, en maakte het stemvee van Syriza, de nieuwe heersende karakter masker van het Griekse nationale kapitaal.

Grotendeel van de Duitse linksen hadden niets tegen de slogan als “Merkel of Griekenland”. Integendeel, kwam toch na de failliete ideologieën van de linkse kleinburgerij in de zogenaamde “progressieve nationalisme van de onderdrukte natie” tot uiting. Elke nationalisme is saciaal-reactionair want het nationalisme van de onderdrukte naties dient alleen de belangen van de bourgeoisie en politbazen die soms onder de linkse of de “antikapitalistische” masker verborgen zijn en is bedoeld om het proletariaat in een nationale kapitaal te integreren. In Duitsland kunnen zich linkse kleinburger(es)s met het “solidaire” napraten “Merkel of Griekenland” krankzinnig radicaal voelen, in Griekenland trekt deze slogan zijn reactionaire snoet. Natuurlijk moeten de sociaal revolutionairen in Griekenland en Duitsland ook tegen het Duitse imperialisme strijden, maar in het kader van hun strijd tegen het wereldkapitalisme. Overal in de wereld moeten proletarische revolutionairen Syriza als erbarmelijk stinkende reactionaire afvalhoop bestrijden en de nationalistische zinsnede “Merkel of Griekenland” de positie “wereldproletariaat tegen wereldbourgeoisie” tegenoverstellen! (more…)

Advertisements