Archive for December, 2015

Op de honderdste verjaardag van Cajo Brendel beginnen we een serie artikelen over deze sociaalrevolutionaire theoreticus van radicale marxistische stroming radencommunisme. In het eerste deel verdiepen we in op de ontwikkeling en de wording van Cajo als sociaalrevolutionaire intellectueel, evenals analyseren wij de aard, de rol en de plaats van de kleinburgerlijke intelligentsia in het kapitalistische systeem en in de linkere beweging.

Cajo Brendel`s leerjaren

De allerlei kleinburgerlijke radicalen beschuldigen ons van intellectuelen vijandigheid. Een absurd verwijt! Een sociaalrevolutionaire intellectueel haat zelf intellectuelen want zijn privilege(volop bezig in de geestelijke werk) is gebaseerd op het feit dat miljoenen mensen in hun hele leven door gedwongen omstandigheden afstompende lichamelijk werk moeten doen. De brede scheiding van praktische productie van goederen en intellectuele productie van theorieën is uiteraard vervreemdend voor beide partijen. Deze scheiding maakt de lichaamsarbeid ongeestelijke en geestelijke arbeid onpraktisch.

Een sociaalrevolutionaire intellectueel is dus een intellectueel die geen intellectueel meer wil zijn, net zoals een sociaalrevolutionaire arbeider een arbeider is, die geen meer wil zijn. De meeste linkse intellectuelen zijn niet sociaalrevolutionair. Ze zijn intellectuelen die intellectuelen willen blijven. In de meeste gevallen dienen ze voor het kapitaal of ravotten in de marxistisch-leninistische sekten en sociaal-democratische partijen. De klassieke Bolsjewistische intellectueel is het grote voorbeeld van hedendaagse leninistische kleinburger want hij verheft zich over landbouwers, burgerij en de arbeidersklasse. Maar dit was mogelijk alleen in Rusland en in de Derde Wereld, omdat de kapitalisten en arbeiders sociaal zwakke klassen waren. In de democratische klassenmaatschappij in West-Europa, was van een zulke carrière van linkse intellectuelen natuurlijk geen sprake. Zo keerden vele marxistisch-leninistische “revolutionairen” berouwvol in de schoot van de democratie terug. Dit proces is nog versterkt door de daling van hun staat kapitalistische paradijzen.
101125603

Dit proces wordt verder geïntensiveerd na de dood van hun staatskapitalistische paradijs.

Vooral intellectuelen die hun geestelijke arbeid in dienst van de sociale revolutie willen stellen moeten zich van de kleinburgerlijke grootheidswaanzin(megalomanie) bevrijden, voor Kautsky en Lenin die passende ideologie hebben gebracht: De arbeiders komen niet zichzelf tot het revolutionaire bewustzijn, maar dat werd vun door de intellectuelen grootmoedig geschonken. We schreven hierover: “Het idee dat het klassenbewustzijn door het echte Klassenzijn voortgebracht wordt die loonafhankelijke mensen veel beter kunnen doorworstelen dan buiten de collectieve loonarbeid staande intellectuelen, snappen ze niet. (more…)

Advertisements