Weg met het openbare onderwijs systeem!

Posted: January 7, 2012 in studentenbeweging

 

Het is zeer belangrijk en rechts om de nieuwe onderwijshervormingen te verzetten in de vorm van stakingen en de bezetting van scholen en universiteiten, evenals blokeren snelwegen. Maar onze boosheid en kritiek zijn niet alleen gericht tegen de hervormingen. Radicale kritiek op het onderwijs kan niet worden beperkt door de kritische analyse van het secundair en hoger onderwijs. Het is noodzakelijk om de algemene economische en politieke omstandigheden te herzien waarin sprake is van dit systeem.
Stel je voor dat de burgerlijke systeem van het onderwijs werd afgeschaft. De cijfers en vandaar veroorzaakte druk van de prestaties en de selectie zijn in het verleden. Onderwijs in het kapitalistische systeem is het fundament van de klassenselectie. Vervolgens blijft onze wens als een droom terwijl de klassenmaatschappij bestaat. In een klassenmaatschappij, waar sprake is van verdeling van arbeid op de geestelijke en manuele, is het noodzakelijk voor meeste mensen om hun arbeidskracht te verkopen om te overleven. Sommigen vanwege hun afkomst of hun vermogen te kruipen, worden organisatoren en managers van deze uitbuiting en onderdrukking.

De burgerlijke wetenschap is ondergeschikt aan de belangen van het kapitaal. De hele humanitaire wetenschap probeert bv. ideologisch gezien het kapitalistische systeem te rechtvaardigen, terwijl de sociale wetenschappers beweren dat de moderne burgerlijke maatschappij complete en niet-betwiste vorm van menselijke emancipatie is. Economen proberen, vooral na de ineenstorting van de staatskapitalistische (voor hen, “communistische”) Sovjet-Unie en Oost blok, ons ervan te overtuigen dat “vrije” markt economie is het beste economische systeem in de geschiedenis is. Zelfs in de natuurwetenschappen aan de theoretische en praktische studies, vanaf een bepaalde moment, gaat het om een dienst van de kapitalistische belangen. Ingenieurs ontwikkelen machines waarmee de arbeiders beter uitgebuit worden en worden ontslagen als gevolg van rationalisatie. De programmeurs ontwikkelen programma’s waarmee de bevelhebbers beter ons op onze werkplekken kunnen controleren en de overheid beter over ons kan waken in openbare gelegenheden. Het principe van de kapitaalverhoging maakt van willekeurige menselijke ontdekking, zoals in de genetica, een vloek voor de meeste mensen.

Afschaffing van de warenproductie en de staat verandert ook ingrijpend het leerproces. Onderwijs in de samenleving van vandaag is een achtereenvolgende voorbereiding op het leven in een klassenmaatschappij, die gebaseerd is op de scheiding van mensen en derhalve kan er geen gelijke kansen zijn. Daarom is het belangrijk niet alleen vechten voor de afschaffing van de vergoedingen in het hoger onderwijs maar ook voor de afschaffing van de scheiding tussen middelbare en hoger onderwijs. Het betekent ook het elimineren van de huidige kunstmatige scheiding tussen geestelijke en manuele arbeid. Daarna zouden wij daadwerkelijk een beslissing kunnen nemen of we nu bijvoorbeeld de theorie in de klas of op de praktijk van het gesocialiseerde ondernemingen willen studeren. Vrije studenten en ondernemers kunnen zelf bepalen hun schoolplannen en de regelmaat. Er is geen druk die we moeten specifieke taken of onderwerpen binnen een bepaalde termijn inleveren of oplossen. Leraren zullen niet meer bevoegd gezag zijn maar een vrij te kiezen adviseurs en assistenten. Dus worden ook afgeschaft bestaande in een kapitalistische maatschappij de indeling in “professionele idioten” en “domme mensen”.

De methode en de manier waarop de productie in de gemeenschap is gevestigd, hebben zeker de invloed op het onderwijs en het gehele onderwijsprogramma. Dienovereenkomstig kunnen het kapitalistische proces s van arbeid en het openbaar onderwijs doorgebroken worden alleen door middel van gezamenlijke actie van de arbeiders, studenten en leerlingen. Ook, vakbondsbureaucraten mogen niet onze belangen vertegenwoordigen omdat deze dames en heren zijn “constructieve” co-managers van de kapitalistische uitbuiting. Zelfbepalende en creatieve activiteiten zijn alleen mogelijk aan de andere kant van de staat en de markt.

Weg met het openbaar onderwijs!
Voor een zelfbepalend en creatief leven in een klassenloze maatschappij!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s