Burgerlijke aard van bolsjewisme en partijmarxisme

Posted: January 6, 2012 in bolsjewisme
Tags: , , , , ,

Burgerlijke partijen reproduceren kapitalistische klassenmaatschappij d.w.z. dat aan de ene kant de professionele politici (partijelite) zijn, aan de andere kant staan de loonarbeiders (gewone leden). Op het moment wanneer de arbeidersbeweging nam de partijvorm als staatkundige strijd nam het ook de staatkundige vorm van de klassenheerschappij en begon te reproduceren dit sociale vorm dat wil zeggen vandaar de steun van de burgerlijke maatschappij.

De “communisten” a la Lenin waren echte theologen van de partijreligie. Voor hen de partij was alles maar zelfstadige acties van de arbeidersmassa waren alleen een middel van hen partijdictatuur. De burgerlijke dictatuur mogen wij noemen de dictatuur van enkele partijen en de stalinistische partijdictatuur – de dictatuur van een partij. Er is geen verschil dat een partij zoals in staatskapitalisme controleert organiseert uitbuiting van de arbeidersklasse of meerdere partijen zoals in democratie. Dus de geschiedenis van het leninisme heeft laten zien dat de partij een burgerlijke vorm van organisatie is die streeft naar de macht te grijpen(maar niet te vernietigen!) en kan niet een organisatorische vorm zijn die leidt tot de bevrijding van het proletariaat.

Wij gaan er van uit dat de arbeidersklasse creëerde en voor zichzelf tijdens de klassenstrijd zijn eigen revolutionaire vorm van de organisatie zal creëren. Sommigen kunnen denken dat wij helemaal tegen de organisaties zijn. Nee, wij zijn dus geen tegenstanders van organisaties. Wij zijn wel de tegenstanders van de burgerlijke vorm van organisaties. Wij benadrukken dat de revolutionaire organisaties zich alleen kunnen voordoen in de revolutionaire klassenstrijd en de in het revolutionair moment. Wij loochenen niet de hedendaagse sociale organisaties van de revolutionaire minderheden. Wat wij wel loochenen, is de bezetting van de ambten in de arbeidersbeweging door de professionele politici die sociale basis van het partijmarxisme zijn. Daarbij willen wij niet van de partij “communisme” dat zij voor revolutie strijdt (zij is objectief niet in staat) want de sociale revolutie kan niet een product van de partij zijn. Tot dusver in de geschiedenis van het marxisme is de poging van de partij om revolutionair te zijn, werd een bureaucratische staatsgreep(putsch).

Echter, wat kunnen mensen vandaag met een revolutionair bewustzijn doen voor de mogelijke toekomstige sociale revolutie? Gewapend met het historisch materialisme kunnen zij zich verenigen aan de groepen en ontwikkelen de kritiek van alle bestaan, dat wil zeggen zelfs in niet-revolutionaire tijden deel te nemen aan revolutionaire activiteiten. De revolutionaire groepen hebben tijdens de sociale revolutie binnen de PROLETARISCHE ZELFORGANISATIES te ontbinden die zowel spontaan als bewust worden gecreëerd in de strijd door de arbeidersklasse.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s