We hebben uw vrede, uw oorlog niet nodig!

Posted: January 5, 2012 in staat
Tags: , ,

Net als in de Eerste Wereldoorlog was er in de Tweede Wereldoorlog aan beide zijden sprake van imperialistische en concurrerende oorlog van de imperialistische landen en de massale slachting van het proletariaat. Hierbij vormde het antifascisme van de geallieerden een rechtvaardiging voor hen. Hoewel het anders was in vorm, was haar imperialistische aard niet anders dan die van het fascisme. Het tegenover elkaar stellen van het fascisme en antifascisme vormde de rechtvaardiging voor het mobiliseren en het motiveren van mensen in de oorlogvoerende landen. De heersende klassen van de geallieerden hadden een antifascistische mythe nodig, dat wil zeggen: een “Rechtvaardige” oorlog, die de werkelijke imperialistische aard te verhulde en dezelfde oorsprong van de democratie en het fascisme verborg. Niet alleen de nazi’s hadden een monopolie op geweld, maar ook de geallieerden gebruikten terreur en moord tegen de burgerbevolking. Zoals de tapijtbombardementen op de Duitse steden, de massale verkrachtingen van de vrouwelijke bevolking in de bezette gebieden door de geallieerden, de deportatie van mensen uit Polen en Oost-Pruisen, de atomaire bombardementen op Hiroshima en Nagasaki, de mishandeling van de Duitse krijgsgevangenen in Sovjet Unie, etc. Het laten zien van de wreedheden van de Nazi`s in de concentratiekampen met betrekking tot de joden en dwangarbeiders uit het Oosten, rechtvaardigde van antifascistische zijde hun eigen misdaden. In feite, onder de noemer van het “edele” antifascisme verhulden de geallieerden de concrete materiële belangen van hun staten en kapitalisten af. Zoals Amadeo Bordiga schreef in zijn artikel Auschwitz of het Grote Alibi: “De terreur van de kapitalistische dood moet het proletariaat de verschrikkingen van het kapitalistisch leven doen vergeten en dat de twee onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het experiment van SS-artsen moet het doen vergeten dat het kapitalisme op grote schaal experimenteert met het effect van alcohol op erfelijkheid, de straling van “democratische” atoombommen, enzovoort. Als ze de lampenkappen laten zien, die van menselijke huid zijn gemaakt, dan is dat om ons te doen vergeten dat het kapitalisme levende mensen omvormt tot lampenkappen.De stapels haar, de bergen gouden tanden, de lichamen van mensen, omgezet in koopwaar, moet het doen vergeten het kapitalisme van levende mensen een koopwaar heeft gemaakt.”

Veel linksen rechtvaardigen de misdaden van de geallieerden, zoals de tapijtbombardementen op Duitse steden, en noemen het een tragische noodzakelijkheid. Maar ze vergeten dat de dood en de verwoestingen geen kwaad van de oorlog zijn, maar de noodzakelijke vorm waarin mensen de oorlog “ondervinden”. Vernietigingen zijn geen kwaad van de oorlog maar de belangrijkste doelstelling en de kapitalistische oplossing voor de crisis. Alleen de oorlog verwezenlijkt de volledige onderwerping van het proletariaat aan ideologische belangen van de kapitalistische maatschappij in de vorm van raciale eenheid van de nazi’s of het Volksfront van antifascisten. De oorlog lost ook het economische probleem op van de werkloosheid, de overproductie en verhoogt de winst van de kapitalisten. Naoorlogse economische groei in de kapitalistische en staatskapitalistische landen is het resultaat van de oorlog, omdat tijdens de oorlog de infrastructuur, de kapitaalgoederen en de arbeidskrachten werden vernietigd. Ook de productie en het gebruik van wapens speelden een belangrijke rol voor de kapitalisten van alle landen. Door het verbruik en de consumptie van producten en de verdediging van burgerlijke waarden kan het kapitalistische systeem namelijk bestaan.

Vaak worden de Tweede Wereldoorlog, de concentratiekampen of zelfs de oorlogen van vandaag voorgesteld als iets irrationeel of zelfs het werk van een aantal “gekken”. Deze voorstelling van zaken verhinderen ons te begrijpen dat er achter al deze waanzin een duidelijke berekening, een planning van de materiële belangen van de heersende klassen bestaat, zonder welke al die “waanzin” niet mogelijk zou zijn geweest. Al deze “verschrikkingen” zijn met een “redelijke” en wetenschappelijke onderbouwing gepland. Auschwitz was dus niet een uitbraak van bruut en primitief geweld, maar het was een samensmelting van antisemitisme, racisme, het gevangenissysteem, samen met de kapitalistische fabriek en bureaucratische controle. Het was niet de achteruitgang van de civilisatie, maar de waarden van de civilisatie zelf die Auschwitz mogelijk hebben gemaakt. Auschwitz en Hiroshima zijn niet het gevolg van de barbaarse levensbeschouwing van sommige mensen, maar het resultaat van de ontwikkeling van maatschappelijke productiekrachten. De wetenschappelijke en technologische innovaties hadden de concentratiekampen, de industrieel georganiseerde massamoorden en de atoombom mogelijk gemaakt.

Om arbeiders in verschillende landen te mobiliseren voor de slachting, heeft beide kanten gebruik gemaakt de desbetreffende ideologie. Elke stap van de “tegenstander” werd gebruikt als een voorwendsel voor vergelding en opvoering van de haat tegenover de soldaten en arbeiders aan de andere kant. Tegelijkertijd werden de arbeiders, zowel aan ene kant als andere kant, ervan beschuldigd een oorlog te zijn begonnen. Maar de arbeiders, aan beide zijden, waren slechts het slachtoffers van de massamoord, die door de imperialistische landen was georganiseerd. Aan beide zijden droegen de arbeiders de last van de oorlog. Ze waren kanonnenvoer aan het front, de arbeidskracht in de fabrieken en droegen de last van de wederopbouw van verwoeste steden. In tegenstelling tot deze, aan beide zijden, verdienden de kapitalisten van de dood, vernietiging en wederopbouw. In de hedendaagse oorlogen werkt dit schema ook goed.

Het probleem van de oorlog is niet het fanatisme van een paar dozijn mensen maar aan de maatschappelijke verhoudingen, die mensen dwingen om in een oorlog als kanonnenvoer te fungeren. Verhoudingen die ons dwingen om onze arbeidskracht te verkopen en het kapitaal de gelegenheid geven om winst te maken ten koste van dood en vernietiging. Degenen die een wereld willen zonder uitbuiting, oorlog en onderdrukking maar ook een beschaafd (geciviliseerde) kapitalisme, moeten begrijpen dat het probleem niet ligt bij de nazi’s of de oorlog, maar in het systeem dat de kapitalisten en de staat in staat stelt om ons te commanderen en uit te buiten. Het revolutionaire standpunt over de Tweede Wereldoorlog is geformuleerd in juni 1944 door de Italiaanse linkse communisten: “Jullie vijanden zijn noch de Duitse, noch de Britse of Amerikaanse soldaten, maar het Duitse en Brits-Amerikaanse kapitalisme, die soldaten de oorlog, de dood en de moordpartijen insturen.” En het waren de bommen van geallieerden die de grote Italiaanse steden bombardeerden om de fabrieksraden in de kiem te smoren. Op dezelfde manier verboden de geallieerde “bevrijders” na 1945, in de bezette gebieden, een of andere vorm van zelforganisatie van de Duitse arbeiders.

De Italiaanse linkse communisten schreven in hen manifest: “Weiger te schieten, verbroeder je met de soldaten en arbeiders van Europa. Er is geen ander alternatief, geen andere manier dan het omvormen van de imperialistische oorlog in een burgeroorlog . De arbeiders en soldaten van alle landen! Alleen jullie kunnen dit, in de wereldgeschiedenis ongeëvenaarde, gruwelijke bloedbad stoppen. Arbeiders! Stop in alle landen de productie van materialen die bestemd zijn om jullie broeders, vrouwen en kinderen te doden. Soldaten! Staakt het vuren, gooi je wapens! Verbroeder je over alle kunstmatige grenzen heen, die door het kapitalisme opgelegd zijn. Verenig het front van een internationale klassenstrijd! Lang leve de verbroedering van alle uitgebuitenen! Weg met de imperialistische oorlog! Lang leve de kommunistische wereldrevolutie!” In dit geval, zoals in Parijs, namen de linkse communisten, de aanhangers van het radencommunisme en anarchisten deel aan het verzet en bevrijding, maar op een duidelijke klassebasis, in plaats van op basis van de nationalistische volksfronten of in de verzetsbeweging.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s